Classes de Kárate - Dô en el IES Ramon Llull

Dimarts i Dijous de 17:00 a 18:00 h

Cuota mensual:

0
Euros