Classes de Kárate - Dô en el IES Ramon Llull

Classes de 12 a 16 anys

Dimarts i Dijous de 16:30 a 17:30 h

Classes d´adults

Dimarts i Dijous de 17:30 a 18:30 h

Cuota mensual alumnes IES Ramon Llull:

0
Euros

Cuota mensual adults externs:

0
Euros